Anläggning

Wisby ridklubb har en stor anläggning på Rävhagen i  utkanten av Visby. Där finns två ridhus och en mindre utebana. ett stall med många hagar, en parkeringsplats och en cafeteria. Tre ridbanor över vägen på Silikaten,

 Runt anläggningen finns flera ridstigar i vacker miljö. För att nyttja anläggningen behöver du ett anläggningskort. Vill du boka någon del av vår anläggning, t ex ridhus? Priser och information finns under dokument

Anläggningsavgift
Anläggningsavgift

Vill du kunna rida på vår anläggning?

Köp anläggningskort!
Priser för 2023 finns under dokument.
Ni som vill lösa anläggningskort skickar ett mejl till wrk_medlem@outlook.com . Så fort ni meddelat via mail att ni vill lösa anläggningskort går det bra att börja rida

Kalender-ridhustider , se vilka tider som är lediga 


Ridhus

Vi har två ridhus i anslutning till varandra. Lilla ridhuset mäter 20 x 40 m och stora är 20 x 60 m. Underlaget är ridhussand. Båda ridhusen har läktare och de är länkade till varandra med en entrégång. 

Ridbanor

Tvärs över vägen, vid Stora Coop, ligger våra tre ridbanor. Området kallas Silikaten. Där finns också en enkel cafeteriabyggnad och ett förråd. 


STALL

I Stall Rävhagen står våra ridskolehästar. Vi har också inackorderingsplatser i vårt kollektivstall. På området finns fina skogshagar i olika storlekar.

CAFETERIA

Här serveras fika under tävlingar och vi har möten för medlemmar, styrelse och elever. 


Anläggningsgrupp

Vi har en stor anläggning att ta hand om. Tillsammans hjälps vi åt att reparera, harva, rensa ogräs, fylla på salt och sågspån i ridhusen, städa, måla, fixa hagar och hitta nya, smarta lösningar.

Vill du vara med i den grupp som jobbar med att utveckla anläggningen? Kontakta wisbyridklubb@outlook.com

Uppstallning

I stallet finns 7 boxplatser för privathästar. Vill du hyra box hos oss? Kontakta wisbyridklubb@outlook.com Madelene Johansson.

För dig som inte vill rida din häst alla dagar i veckan, finns möjlighet att ha hästen på "privathästavtal". Det innebär att hästen går vissa dagar i veckan i ridskolan - ett mycket förmånligt avtal för dig som hästägare.