Resebestämmelser

Här kan du läsa om våra Resebestämmelser och hur du bokar din resa via oss

Resebestämmelser 

Du som är medlem har möjlighet att få bidrag till dina tävlingsresor på fastlandet. Vi följer de riktlinjer som finns för resor inom Gotlands Ridsportförbund.

Dessa bidrag gäller fram till eventuellt nytt beslut om förändrat resebidrag tas av styrelsen 

Löser du licens och fullgör din motprestation (se nedan) för WRK betalar klubben:

- Första resan (kalenderår) 100 %

- Resterande resor 75 %

Som motprestation måste du fullgöra minst två (2) funktionärsuppdrag under året och delta på minst en (1) fixardag för att få resebidrag. Uppfylls inte detta kommer du att faktureras för hela resan.

Boka till e-post nedan i god tid, helst 3 veckor före resan. Från och med andra resan fakturerar vi dig 25 % av resekostnaden.

Alla bokningar måste gå via klubben. Det avgör nästkommande års resepott.

Får du förhinder ska du själv till avboka resan, senast två timmar före avresa. Annars får man betala hela biljettpriset, enligt DG:s regler.

OBS: Läs riktlinjerna för resor noga innan du bokar.

DGs resebestämmelser 2019 PDF fastställda av GRF

Boka din resa via mail till monica-hejdeby@live.se 

  • Uppge: Namn på resande-medresenär + födelsedatum på båda, e-post, mobilnummer, status på tävling t.ex. regional, nationell, elit, SM etc. disciplin tävling (dressyr, hoppning, fälttävlan, distans, WE). Tävlingsplats och datum för tävling. Vilken färjedestination + tid och datum, akter eller ekonomiplats tur och retur. vilken typ av transport t.ex. bil + släp större lastbil etc. Tävlingsklasser.