Årsmötet

Årsmötet 2024

Välkommen till årsmötet 2024

Kallelse till årsmötet publicerades den 18 februari och den hittar man här

handlingarna kommer även finnas under dokument, 


Här kommer alla handlingar att ligga fortlöpande

  • Dagordning

  • Valberedningens förslag styrelse och övriga poster 


  • Verksamhetsberättelse
  • Årsredovisning 
  • Revisonsberättelse

Årsmötesprotokoll 2024