Dressyrmöte

31.01.2024

Dressyrmöte -för alla 18/2 

Hej domare grenledare och alla intresserade ryttare!

Det kommer mycket ändringar i dressyrprogrammen nästa år och vi kör en genomgång för alla intresserade!

När: söndagen den 18 februari kl 13-15

Var: Idrottens Hus

Vem: Jan-Ove Olsson håller i genomgången( har medverkat till ändringarna)

Ta gärna med Din klubbs dressyrryttare och sprid det på hemsidan

Välkomna Eva Wiklund (grenledare i distriktet)