Information om nya avgifter 2024 och nya e-postadresser

01.11.2023

Hej alla!

Från och med 2024 är det nya medlemsavgifter som beslutades på årsmötet 2023

Junior till och med 18 år 280 kr per kalenderår

Senior från och med 19 år 380 kr per kalender år

läs mer om hur man betalar och blir medlem under Bli medlem

Vi har också flera nya e-postadresser som går bra att skicka till redan nu

för frågor och information med mera skickar man till info@wisbyrk.se  

Medlem och anläggningsavgifter: medlemmar@wisbyrk.se 

Ridskolans mail: ridskola@wisbyrk.se