''Mental hälsa ger prestation''

01.10.2022

Gotlands Ridsportförbund bedriver ett projekt "Mental hälsa ger prestation" om psykisk ohälsa och prestationsångest. Tidigare har det även varit en föreläsning med Anna Lindberg "Mitt bästa jag".

Projektet har dock blivit haltande pga pandemin men avslutas nu i år med följande:

Föreläsning i samarbete med SISU "Våga fråga". En föreläsning om psykisk ohälsa kopplad till idrott

I den här föreläsningen får du hjälp med att reflektera över hur du kan upptäcka och stötta barn och unga som mår dåligt. Elin Seltzman, före detta elitspelare i basket, berättar om sina erfarenheter. Hur hon har lidit mycket av presentationsångest, depression och träning på ett ohälsosamt sätt.

  • Vi har äran att erbjuda föreläsning med Johanna Lassnack. En uppskattad mediaprofil, föreläsare och författare som även driver "Ryttarinspiration".
  • 14 nov kl 18 Föreläsning "Ta din ridning till nästa nivå" med Johanna Lassnack i Säveskolans aula. Se mer om Johanna på ryttarinspiration.se

Gratis under tom 21år övriga 100kr. Anmäl till din klubbansvarige: Madelene Johansson wisbyridklubb@outlook.com 

Föreläsningar med Jenny Apoy- Söderdahl som jobbar på barn och ungdomspsykiatrin. Föreläsningarna kommer beröra områden som:

  • Psykisk hälsa/ohälsa. Idrott och psykisk ohälsa
  • Vad är oro/nedstämdhet och ångest/depression, vad ätstörning är.
  • Vad kan vi göra själva för att ta hand om oss, vad kan andra göra.
  • Var man söker hjälp av professionella om det behövs.

Träffarna är även tänkt som en "Första hjälp" till arbetssätt hur man kan jobba vidare ute i klubbarna med detta.

  • 24 oktober kl 18 Föreläsning/träff anpassad till ledarna i föreningarna samt alla vuxna över 18år. Gratis! Anmäl till din klubbansvarige: Madelene Johansson wisbyridklubb@outlook.com 
  • 5 december kl 18 Föreläsning/träff för ungdomar 13-17år. Gratis!
    Anmäl till din klubbansvarige : Madelene Johansson wisbyridklubb@outlook.com

På vår hemsida och sociala medier kommer mer info ut allt eftersom https://www.ridsport.se/Distrikt/gotlandsridsportforbund 

Gotlands Ridsportförbund

Tfn: 0720- 763 506 mejladress: ulrika.soderstrom@rfsisu.se