Positiva Nyheter

09.02.2024

Idag fick vi ett glädjande besked. Den ansökan vi skickat in i höstas till stiftelsen Gotlandspressen har beviljats!  

150 000 kr kommer därmed att utbetalas till klubben för att kunna göra förbättringsarbeten på anläggningen. Stiftelsens bidrag visar att vi är många på Gotland som är måna om att förutsättningarna för ridsporten måste fortsätta utvecklas. Vi är väldigt tacksamma för det stöd vi erhållit och kommer att se till att pengarna investeras på bästa möjligt sätt.Tack Stiftelsen gotlandspressen för ert bidrag/Styrelsen Wisby ridklubb