US Årsmöte

05.02.2024

Missa inte!? Är du mellan 13-26 år, medlem i WRK och vill engagera dig i klubben? 

Då är ungdomssektionen något för dig. Vi har möte en gång i månaden och håller aktiviteter under årets gång. Kan man inte närvara på årsmötet men ändå vill vara med meddelar man nr för anmälan och skriver vem man är så kan vi välja in i er i US ändå. Anmälan till mobilnummer: 072 556 95 56 senast 16/2